Shohin

 
Figure 2 A sumo style shohin Willow Leaf Ficus growing in a very shallow pot that accentuates the trunk taper.

The Willow Leaf Ficus – The Best Ficus for Shohin Bonsai

June 1, 2009